Máy tập làm dương vật Male Edge Pro - MT22

MSP: MT22

3.000.000₫

3.290.000₫

THÔNGTIN SẢN PHẨM ­


Khung xương kéo dài dương vật. ­
Hướng dẫn DVD. ­ Thước.
Dây đeo cao su. ­
2 Bảo vệ thân dương vật trong quá trình kéo dài. ­
Túi đựng du lịch. 

 

máy tập dương vật, dương vật nhỏ, dương vật khủng, kích thước dương vật

 

 

 

 

máy tập dương vật, dương vật nhỏ, dương vật khủng, kích thước dương vật

máy tập dương vật, dương vật nhỏ, dương vật khủng, kích thước dương vật

 

 

máy tập dương vật, dương vật nhỏ, dương vật khủng, kích thước dương vật

  

QÚA TRÌNH LUYỆN TẬP

GIAI ĐOẠN 1: Tuần1-3

Đây làGiai đoạn bạn mới bắt đầu luyện tập, vì vậy mục đích của giai đoạn này chủ yếulà làm quen với máy tập Pro extender. Bạn không được nôn nóng, luyện tập cầnkiên trì trong một thời gian dài. Trong 3 tuần đầu này thời gian không vượt quá4 giờ/ ngày- Lực kéo không quá 900 gram.Thời gian luyện tập sẽ tăng dần lên quamỗi tuần,  như sau.

Tuần 1:Thời gian 1 giờ/ ngày- Lực kéo sử dụng 900gram.

Tuần 2:Thời gian 2 giờ/ ngày- Lực kéo sử dụng 900 gram.

Tuần3:  Thời gian 3 giờ/ ngày- Lực kéo sử dụng 900 gram.

* Lưu ý: Tùy vào cơ và thể trạng tàng người sẽ có sự dài khác nhau

GIAI ĐOẠN 2: Tuần4-6

Giaiđoạn thứ 2 này bạn đã quen với máy  tập Pro extender và phương pháp luyệntập. Để đạt hiệu quả thì bạn tăng lực kéo lên là 1000-1200 gram. Thời gian và lực kéo được sử dụng:

Tuần 4:Thời gian 2 giờ/ ngày- Lực kéo sử dụng 1000-1200 gram.

Tuần 5:Thời gian 3 giờ/ngày- Lực kéo sử dụng 1000-1200 gram.

Tuần 6:Thời gian 4 giờ/ ngày- Lực kéo sử dụng 1000-1200 gram.

* Lưu ý: Tùy vào cơ và thể trạng tàng người sẽ có sự to dài khác nhau

GIAIĐOẠN 3: Tuần7-10

Giaiđoạn này bạn có thể tăng thời gian lên nhưng vẫn giữ nguyên lực kéo là 1200gram.

Tuần 7:Thời gian 5giờ/ ngày- Lực kéo 1200 gram.

Tuần 8:Thời gian 6 giờ/ ngày- Lực kéo 1200 gram

Tuần 9:Thời gian 7 giờ /ngày- Lực kéo 1200 gram.

Tuần10: Thời gian 8 giờ/ngày- Lực kéo 1200 gram.

* Lưu ý: Tùy vào cơ và thể trạng tàng người sẽ có sự to dài khác nhau

CÁCTUẦN TIẾP THEO: Tuần 11-24

Từ tuần 11 trở đi bạn có thể tự luyện tập tăng thời gian và lực kéo lên tùy vào bảnthân.

Thờigian luyện tập đến tuần thứ 24. Nếu bạn muốn cải thiện  thêm chiều dài cậu nhỏ có thể tiếp tục luyện tập thêm.

*Lưu ý: Dương vật dài ra nhiều hay ít tùy theo cơ địa  thể trạng từng người